Woningbouwverenigingen

en Woningbouwcorporaties 

 

Schoonmaak en facilitaire dienstverlening voor woningbouw verenigingen en woninbouwcrporaties Rik van der Zouwen Grondverzetbedrijf & Dienstverlening verzorgt op allerlei gebied de facilitaire diensten voor woningbouwcorporaties en woningbouwverenigingen.

Woningbouwcorporaties en verenigingen willen efficiënt, slagvaardig en flexibel zijn en zoeken steeds vaker de samenwerking met marktpartijen.

Onze doelstelling is om al uw zorgen en werkzaamheden, die geen betrekking hebben op uw corebusiness, uit handen te nemen.

Wij zijn een partij die zich dienstbaar opstelt en continuïteit biedt aan haar opdrachtgevers.

Door juiste en duidelijke afspraken en een efficiënte planning moeten onze werkzaamheden naadloos aansluiten bij die van u.

Vanzelfsprekend voldoet Rik van der Zouwen Grondverzetbedrijf & Dienstverlening aan alle wettelijke eisen en geldende voorschriften